Hør alt om synsfejl og øjensygdomme hos Optik Vrå i Vrå

Det er almindeligt at få synsproblemer på et tidspunkt i sit liv, og det samme er gældende med øjensygdomme. Synsfejl kan udbedres med briller eller kontaktlinser, og øjensygdomme kan helbredes eller behandles. Øjenproblemer kan dog være symptom på andre sygdomme samt være en følgevirkning af andre sygdomme, så det er vigtigt at være opmærksom.

Eksempler på synsfejl

Der er forskel på at have synsfejl og have øjensygdomme. Eksempler på synsfejl kunne være:

 • Bygningsfejl
 • Gammelmandssyn
 • Langsynethed
 • Nærsynethed
 • Og skelen

Som nævnt tidligere er det normalt at opleve udfordringer med sit syn i løbet af sit liv.

Eksempler på øjensygdomme

Øjensygdomme kan være alvorlige. Her er nogle eksempler på øjensygdomme:

 • Diabetisk øjensygdom (øjensygdom som er følgevirkning af sukkersyge)
 • AMD – Aldersrelateret Macula Degeneration)
 • Grøn stær
 • Grå stær
 • Nethindeløsning
 • Og øjenbetændelse

Nogle af ovennævnte øjensygdomme er mere hyppigt forekommende end andre. F.eks. har de fleste af os oplevet at have øjenbetændelse en gang hvis ikke flere gange. AMD er en øjensygdom som rammer 10% af os, når vi når over de 60 år. AMD er derfor et glimrende eksempel på, at det er naturligt for os at blive ramt af synsfejl og øjensygdomme i løbet af vores levetid.